Beregn betaling

Her kan du beregne din egenbetaling for en plads i en daginstitution i Furesø Kommune. Det forudsættes, at du bor i Furesø Kommune.
 
Angiv husstandens totale årlige brutto indkomst. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 563.800 kr. i 2020. Enlige forsørgere får automatisk et ekstra fradrag i indkomsten på kr. 63.506 årligt. ATP- og AM-bidrag (8%) skal fratrækkes den årlige lønindkomst, således at beregningsgrundlaget er husstandens personlige indkomst.Efter årets afslutning, vil forældrebetalingen sammenligne den oplyste husstandsindkomst med skattedirektoratets årsopgørelse. Indtast antallet af hjemmeboende børn under 18 år ved beregning af økonomisk fripladstilskud.