Vælg ansøgningsskema

Værd at vide om garantiplads Har du/I sagt ”ja tak” til pasningsgaranti, vil Furesø Kommunes Pladsanvisning tilbyde jer en plads til garantidatoen i et dagtilbud i Furesø Kommune. Garantitilbud er til en plads i et af Furesø Kommunes dagtilbud, uden afstandskriterie og ikke nødvendigvis et prioriteret dagtilbud. Modtager I derfor tilbud om plads i et dagtilbud du/I ikke har prioriteret, er dette et garantitilbud, som gives da der ikke er udsigt til en plads i et af jeres prioriterede dagtilbud, uanset placering på ventelisten. Hvis I afslår dette tilbud om plads, mister I muligheden for pasningsgaranti og vil kun stå på ventelisten til et ønsket dagtilbud.
I Furesø Kommune har vi to ansøgningsskemaer til opskrivning til en 0-5 års plads.

Der er tre ansøgningsskemaer til FFO. FFO1 er for 0.-3. klasse, FFO2 er for 4.-6. klasse og FFO3 er for 7-9. klasse.

Skal dit barn i et privat dagtilbud eller fritidshjem/klub, skal du tage direkte kontakt til dem.

Klik på et af nedenstående ansøgningsskemaer
  0-2 år pasning eller 3-5 års pasning