Velkommen til Pladsanvisningen i Furesø Kommune

Her kan du søge om plads til dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution samt opskrive til FFO.

Det er ikke nødvendigt at logge på med MitID for at skrive barn op til kommunale tilbud.

Hvis du ikke har bopæl i Furesø Kommune
Har du ikke bopæl i Furesø Kommune eller er fritaget for MitID. Opskriver du via fanen "dagtilbud 0-5 år" eller "FFO" Du skal ikke logge på med MitID.

Furesø Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen. Du kan derfor kun skrive dit barn op til en plads i Furesø såfremt I har en underskrevet købs- eller lejekontrakt, som skal fremsendes separat via din digitale post.

Økonomisk friplads
Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med MitId og gå på fanen "Min side" hvor du finder "indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Udmeldelse
Vil du udmelde dit barn skal du logge ind med MitId og gå på fanen "Min side" hvor du finder "indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelseforhold, bedes du prøve med den anden forældres MitID.